04 novembro 2005

Plano do jardim no tempo de Muso Kokushi.